Přihlášením se k odběru zpravodaje souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem implementace služby zpravodaje, která obsahuje informace o aktuálních činnostech správce podle článku 6 1 GDPR.

V souladu s čl. 13 sekce 1 a odstavec 2 obecného nařízení o ochraně údajů z 27 dubna 2016. Informuji, že:

1. Správcem vašich údajů je Ariel Zgórski, který provozuje obchodní SmartMe Ariel Zgórski se sídlem v Katovicích, ul. Svatý Jana 11 / 4, NIP: 6482751882, REGON: 384481312.

2. Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány, jsou zpracovávány za účelem poskytování zpravodajských služeb obsahujících informace o aktuálních činnostech správce podle článku 6 písm. 1 GDPR.

3. Příjemcem vašich osobních údajů jsou osoby pověřené správcem, subjekty pověřené podle právních předpisů a externí subjekty na základě podepsaných smluv.

4. Vaše osobní údaje budou uloženy až do odvolání souhlasu se zpracováním.

5. Vaše osobní údaje nebudou v rámci zpracování zpracovány.

6. Máte právo na přístup ke svým údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho stažení.

7. Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů z 27 April 2016r.

8. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné.

9. Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování nebo profilování.